Zapomniałeś hasła?

Nr konta: 17 8642 1155 2015 1502 9319 0001

Pilne komunikaty! Ostatnia aktualizacja 2012-03-21 21:54:09

Obw. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga

Informuję, że z dniem 23.01.2018 r. w obw. łow. 145pk został wykonany plan pozyskania jeleni byków i jeleni łani.


Zakaz dstrzału !!!


Darz Bór                                                               Łowczy J.B.          

Dodał: Łowczy
30 dni temu, 2018-01-25 10:53:08

Obw. 177pk - Nadleśnictwo Bircza

Informuję, że plan jeleni byków, łań i cieląt w obw. 177pk wykonany w 100%.


Zakaz odstrzału !


Darz Bór                 Łowczy  J.B.

Dodał: Łowczy
40 dni temu, 2018-01-15 09:17:40

Obw. 177pk

Informuję, że w obw. łow. 177pk - Nadleśnictwo Bircza plan jeleni byków w I, II i III kl. wiekowej wykonany w 100%. Zakaz odstrzału.


Barz Bór                 Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
63 dni temu, 2017-12-23 18:23:44

Postępowanie z patrochami dzików

Informuję, w jaki sposób należy postępować z patrochami dzików.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 ZG PZŁ z dnia 30 listopada 2017 roku wprowadza się Wytyczne w zakresie zasady postępowania z parochami pozyskanymi dzików w wyniku polowań.

WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.   Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem ASF.

WARIANT I

1. Przed rorpoczęciem wytrzewienia dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół do którego będą deponowane niejadalne części dzika.

2. Dół powinien być wykopany możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak by można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 - 0,7 metra, tak by pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwiać dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim.

3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezenfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającymzwierzęta.

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwa ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.

WARIANT 2

1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. I.

2. Wykaz podmiotów , o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektora Weterynarii.

3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt. 2 Wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczone są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Proszę o stosowanie w/w pocedur.

Darz Bór                            Łowczy J.B.       

Dodał: Łowczy
73 dni temu, 2017-12-13 11:27:41

Obw. 177pk - polowanie zbiorowe odwołane

Informuję, że w związku z brakiem zgłoszeń myśliwych na polowanie zbiorowe w dniu 9 grudnia br. w obw. 177pk  polowanie się nie odbędzie.


Darz Bór                                                             Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
79 dni temu, 2017-12-07 09:29:29

Składka członkowska PZŁ na 2018 rok

Zgodnie z uchwałą nr 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka PZŁ na rok 2018 wraz z ubezpieczeniem OC i NNW wynosi:

a) składka normalna 357,00 zł ( w tym ubezpieczenie 37,00) zł

b) składka ulgowa 197,00 zł ( w tym ubezpieczenie 37,00 zł)

Przypominamy, iż zgodnie z par. 181 ust. 3 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła macierzystego.

Składkę należy wpłacić do Skarbnika Koła bądź  na konto koła z dopiskiem "Składka PZŁ -2018" w terminie do dnia 22.12.2017 r.

Darz Bór                                             Łowczy  J.B.

 

Dodał: Łowczy
95 dni temu, 2017-11-21 10:09:26

Obw. 177pk - polowanie zbiorowe odwołane

Informuję, że odwołuje się polowanie zbiorowe nr 3 w obw. łow. 177pk Nadleśnictwo Bircza, które miało odbyć się w dniu 11 listopada br. w związku z brakiem zainteresowania myśliwych tym polowaniem.

 

Darz Bór                  Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
107 dni temu, 2017-11-09 10:37:33

Obw. 177pk - Jelenie cieleta wykonane

Informuję, że w obw. łow. 177pk Nadleśnictwo Bircza plan pozyskania jeleni cieląt został wykonany. Zakaz odstrzału !!!


Darz Bór                       Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
108 dni temu, 2017-11-08 13:37:58

1 2 3 4 5 6 ...następna